Informasjonsskriv nr 2/2020 - ny publisering

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.

Publisert 22.01.2021

Informasjonsskrivet ble opprettet mens vi var Fylkesmannen i Oslo og Viken, artikkel har ikke blitt med over til nye sider og publiseres på nytt med opprinnelig nummer, og navnet Fylkesmannen opprettholdes i dokumentet da det ble opprettet før vi endret navn til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

(erstatter informasjonsskriv nr. 2/2014 og informasjonsskriv nr. 6/2019)