Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret

Her finner dere liste over alle tiltak som har midler for drift i 2021.

Publisert 04.08.2021

Se relaterte dokumenter i sidemenyen

"Sammenstilt rapportering 2020" viser samlet rapportering fra tiltakene for 2020.

For Nav/kommune: Se Navet. Her ligger også informasjon om alle tiltak og rapportering.