Hva skal Nav-kontoret gjøre hvis de delvis endrer eget vedtak etter en klage?

Når Nav-kontoret får en klage på et vedtak om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk stønad, kan de opprettholde, oppheve eller endre avgjørelsen sin. Hvis de opprettholder avgjørelsen sin, skal de sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling. Hva skal de gjøre hvis de bare endrer deler av avgjørelsen sin?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2020

Ifølge forvaltningsloven § 33 tredje ledd første punktum skal Nav-kontoret raskt sende sakens dokumenter til Fylkesmannen, hvis de ikke opphever eller endrer vedtaket, eller avviser klagen.

Vi har mottatt noen henvendelser knyttet til hva som er riktig av Nav-kontoret å gjøre når de delvis gir medhold i en klage. Vi oppfatter at Nav-kontoret i de fleste tilfeller fatter nytt vedtak, hvor de delvis gir medhold. Dette er da et nytt enkeltvedtak som kan påklages. Spørsmålet blir om Nav-kontorene skal sende den delen som de opprettholder for videre klagebehandling hos Fylkesmannen, eller om det nye vedtaket er tilstrekkelig.

Fylkesmannen i Trøndelag har sendt en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet, og bedt om en avklaring på dette. Direktoratet videresendte henvendelsen til Statens helsetilsyn for å gi et svar.

Helsetilsynets vurdering

Fylkesmannen i Trøndelag fikk svar på spørsmålet i brev datert 16.06.2020. Helsetilsynet slår i hovedtrekk fast dette:

  1. NAV-kontoret bør som hovedregel sende saken som en klagesak til Fylkesmannen, også hvis de delvis endrer sin opprinnelige avgjørelse. Fylkesmannen må da ta stilling til om parten skal få medhold i de andre delene av klagen.
  2. Hvis NAV-kontoret har grunn til å tro at parten er fornøyd med den nye avgjørelsen, skal NAV-kontoret ikke sende saken som en klagesak til Fylkesmannen. Parten har uansett rett til å klage på den nye avgjørelsen.

Brevet fra Helsetilsynet ligger under dokumenter i menyen til høyre

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.