Tilsynsrapport økonomisk rådgivning Nav Bærum

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2020

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Bærum kommune og besøkte i den forbindelse Nav Bærum og Boligbistand fra 25.11.2019 til 06.12.2019. Vi undersøkte om Bærum kommune sørger for at kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester.

 

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.

 

Fylkesmannens konklusjon:

Bærum kommune, ved Nav Bærum, ivaretar ikke sitt lovpålagte ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning.

 

Dette er lovbrudd på:

  • Sosialtjenesteloven § 4 (krav til forsvarlighet), § 5 (internkontroll) og § 17 (opplysning, råd og veiledning), og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften), jf. Nav-loven §13
  • Sosialtjenesteloven § 41, jf. Forvaltningsloven § 23

Fylkesmannen ber Bærum kommune om å:

  • gjøre en egen vurdering av hvilke forhold som har påvirket og bidratt til lovbruddene
    • utarbeide en plan med tiltak for å rette lovbruddene. Planen skal beskrive:
  • tiltak som settes i verk for å rette lovbruddene
  • hvordan ledelsen vil følge med på, og kontrollere at tiltakene er iverksatt
  • hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
  • virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift

Frist for tilbakemelding: 30.04.20

Hele rapporten ligger i menyen til høyre under dokumenter.