Rapport tilsyn økonomisk rådgivning

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven ved Nav Drammen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2020

Tilsynet med Drammen kommune ved Nav-kontoret ble gjennomført fra 09.09.2019 til 13.09.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannens konklusjon:

  • Drammen kommune, ved Nav Drammen tildeler ikke tjenesten økonomisk rådgivning i samsvar med regelverket.
  • Drammen kommune, ved Nav Drammen sikrer ikke forsvarlig gjennomføring av tjenesten økonomisk rådgivning.

 

Dette er brudd på:

Sosialtjenesteloven § 4 (krav til forsvarlighet), § 5 (internkontroll) og § 17 (opplysning, råd og veiledning), og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften)

Hele rapporten ligger i høyremenyen under dokumenter