Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til Nav-kontorene

Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, og for mange vil det føre til en endret økonomisk situasjon. Mange må dermed gjennomgå sin økonomiske situasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2020

De som trenger hjelp med å få kontroll på økonomien sin skal kunne søke hjelp. Nav-kontorene har en plikt til å tilby økonomisk rådgivning til de innbyggerne som trenger det, jf. sosialtjenesteloven § 17. Det innbefatter alt fra budsjettveiledning til gjeldsforhandlinger.

Når mange nå får endret inntektssituasjonen sin vil det bety at behovet for å få økonomisk rådgivning vil kunne øke. Nav-kontorene må dermed ha kapasitet til å tilby økonomisk rådgivning til de som trenger det i tiden fremover.

Ved å være tidlige ute og forebygge, kan større økonomiske problemer unngås. Dersom mange innbygger i tiden fremover ikke klarer å betale utgiftene sine og misligholder økonomiske forpliktelser, kan dette gi store samfunnsøkonomiske problemer i tiden fremover. Da er det viktig at Nav-kontorene er tilgjengelige og informerer om at de kan tilby økonomisk rådgivning

Nav-kontoret bør særlig være oppmerksom på brukere på statlige ytelser, ettersom mange som nå blir permittert vil gå over på dagpenger og dermed ha lavere inntekt enn før. Vi viser til det som står beskrevet om økonomisk rådgivning i rundskrivet til sosialtjenesteloven (lenke: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r35-00#KAPITTEL_5-1)  og i Arbeids- og velferdsforvaltningensveiledningsplattform modul økonomisk rådgivning - se dokument i sidemenyen.

Fylkesmannen ber derfor om at Nav-kontorene sikrer at de kan tilby tjenesten økonomisk rådgivning i tiden fremover, og at særlig spesialistene er tilgjengelige.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav (https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/800gjeld) telefon 55 55 33 39 er en tjeneste alle kan benytte seg av for enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at telefonen er et tillegg til lokalt Nav-kontors plikt til å bistå. Økonomirådstelefonen kan gi enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Saken som er mer omfattende og individuell vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen.

Om namsmannen: Fylkesmannen har vært i kontakt med namsmannen. De har som mange andre stengt for publikumsmottak, og tar kun imot henvendelser pr telefon og epost. Mange hos de har hjemmekontor, og de sier også at saksbehandlingstiden hos de kan øke. De tilbyr praktiske løsninger elektronisk der dette er nødvendig for å få oversendt dokumentasjon og signaturer. Vi har fått opplyst at fravikelser i all hovedsak ikke blir gjennomført for tiden.

Fylkesmannen: Vi har for kort tid siden lagt ut en oversikt over våre kurs og fagsamlinger. Grunnet dagens situasjon blir kurs og fagdager som skulle blitt holdt i nærmeste tiden flyttet til senere tidspunkt. Fylkesmannen vil avholde kompetansehevende tiltak når dette er mulig, og vi oppfordrer Nav-kontorene til melde på ansatte til disse kursene slik at flest mulig kan bistå personer som trenger økonomisk rådgivning på alle nivå. Vår oversikt over kurs blir fortløpende oppdatert: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/okonomisk-radgivning/fylkesmannens-kompetansehevende-tiltak-innen-tjenesten-okonomisk-radgivning-i-2020/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.