Tilsynssak etter masseskytingen i Oslo sentrum

Vi har opprettet tilsynssak knyttet til masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2022

Tilsynet innebærer i første omgang at vi undersøker hvilke helse- og omsorgstjenester den siktede eventuelt har mottatt de siste fem årene, både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har i dag skrevet til Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus, og bedt om informasjon innen 1. august. Når denne informasjonen er mottatt og gjennomgått, vil vi ta stilling til om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Ut over dette har vi ingen opplysninger å gi på nåværende tidspunkt.

Saken får høy prioritet hos oss. Det er likevel for tidlig å si noe om hvor lang tid vi vil trenge for å vurdere saken.