Arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere

Helsedirektoratet har i dag sendt ut et brev til kommuner, landets statsforvaltere og regionale helseforetak om dette tema.  

Publisert 21.10.2021

Her informeres det om arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte i helsevesenet som ikke ønsker å vaksineres mot Covid-19. Les mer i vedlagte pdf og på nettsiden til Helsedirektoratet