Statsforvalteren avdekket brudd etter tilsyn ved Villa Skaar Valstad

Nå er tilsynsrapporten fra sykehjemmet Villa Skaar Valstad klar.Vi har avdekket flere brudd.

Publisert 24.06.2021

I løpet av pandemien oppstod det smitteutbrudd ved flere sykehjem i Oslo og Viken, men det er ingen utbrudd som ble så alvorlige som ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll kommune i november i fjor. Ni av 23 beboere ved sykehjemmet døde som følge av Covid-19.

Statens helsetilsyn mottok varsler om smitteutbruddet ved Villa Skaar Valstad etter varselordningen for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Saken ble vurdert hos Statens helsetilsyn og Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn.

Tilsyn avdekket brudd

Statsforvalteren har kommet fram til at det foreligger brudd på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, brudd på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 og brudd på forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-1.

Les mer i vedlagte tilsynsrapport