Viderefører regionale tiltak i flere Viken-kommuner

I Viken fylke er smittenivået fremdeles høyt i enkelte kommuner og det er stor variasjon i smittetrykket fra kommune til kommune. Les mer på Regjeringen.no
Se kart over tiltaksnivå til høyre på siden.

 

Publisert 07.05.2021