Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A

Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april. Les mer på regjeringen.no

Publisert 15.04.2021