Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Antall smittede og kommunenes vurdering av risikonivå

Smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager ved 12. april 2021. Kilde: FHI
Smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager ved 12. april 2021. Kilde: FHI

Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 12. april 2021.

 

Publisert 13.04.2021, Sist endret 06.04.2021

Hver uke kartlegger Statsforvalteren i Oslo og Viken kommunenes vurdering av risikonivå knyttet til smittespredning i egen kommune. Vurderingen er gjort på bakgrunn av indikatorer definert av FHI hvor antall smittede, andel positive tester og antall innleggelser i sykehus er spesielt viktig, se 4. Risikovurdering - FHI.

Vi understreker at kartet (se lenke til høyre) gir en oversikt over situasjonen slik den blir rapportert på mandager. Situasjonen kan imidlertid endres raskt i kommuner med smitte av mutert virus.