Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nye nasjonale tiltak 25. mars 2021

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. Husk at den enkelte kommune kan ha egne og strengere regler. Les mer på regjeringen.no

Publisert 24.03.2021