Endring i tiltak for østlandskommuner

De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres til midten av februar. Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner. Ny forskrift om endringer fra 30. januar 2021.

Publisert 30.01.2021

Les mer på regjeringen.no.

Forskriften er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 30. januar 2021.