560 millioner i tilskudd

Helseavdelingen vil i år gi ca 560 millioner i tilskudd til kommuner og virksomheter i Oslo og Viken.

Publisert 22.07.2020

Du finner en oversikt (oppdatert per mai 2020) som viser type tilskudd og hvilke kommuner/ bydeler og virksomheter som er tildelt tilskudd. Tilskuddene gis gjennom ulike ordninger - til ulike tiltak og målgrupper, blant annet kompetanse og innovasjon (KPI) og tilskudd til kommunalt rusarbeid. 

I tillegg til det som står i oversikten ble det i juli tildelt 20 millioner til smittevern og reåpning av tjenester til mennesker med rus – og psykiske lidelser.

Tiltak for sårbare eldre

Det er også utlyst et nytt tilskudd  på 77 millioner for å etablere tiltak mot ensomhet og aktiviteter for sårbare eldre.

Tiltak for barn og voksne med sammensatte behov 

Årets tildelinger er ikke ferdig, det er ny utlysning på tiltak for barn og voksne med langvarige behov, med søknadsfrist rett etter sommeren.