Helsedirektoratets råd til helse- og omsorgsinstitusjoner, samlokaliserte omsorgsboliger og liknende om besøk i julehøytiden

Jule- og nyttårsfeiringen står for døren, og mange som mottar helse- og omsorgstjenester vil i denne tiden få besøk eller ønske å dra hjem til pårørende, venner og familie.

Publisert 16.12.2020

Oppdaterte råd og anbefalinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i forbindelse med julen oppdatert de nasjonale rådene og anbefalingene om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende.

Rådene omfatter både besøk inn i institusjoner og omsorgsboliger, og besøk som beboerne ønsker å foreta ut fra institusjon eller omsorgsbolig.

Tilrettelegg for besøk

Helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger må legge til rette for at beboere og pasienter kan få besøk eller dra på besøk i tråd med nasjonale anbefalinger om private sammenkomster, men smittevernhensyn må ivaretas.  

Helse- og omsorgstjenestene bør gi råd til beboere, pasienter og pårørende om hvilke besøk ut som vurderes som forsvarlige ut ifra smittesituasjonen lokalt. De må også få informasjon om hvilke smitteverntiltak som må følges.  

Besøk innendørs, som i private hjem, krever mer omfattende tiltak enn opphold utendørs. Ved lokale smitteutbrudd, eller der pårørende kommer fra områder med høy smitte, må nødvendigheten av turer og besøk ut fra helse- og omsorgsinstitusjoner vurderes grundig i samråd med beboer og eventuelt pårørende. Virksomheten må sørge for en bemanningssituasjon som gjør slik dialog mulig. Ved høy smitte lokalt bør det gis råd om at antallet personer tilstede, så langt det er mulig, bør være færre enn de nasjonale anbefalingene for besøk, samt at det bør tas hensyn til andre beboere etter retur til institusjonen.

Lenke til brevet fra Helsedirektoratet datert 14.12.2020.