Forskriften gir nærmere regler om midlertidige unntak fra aktivitetskrav mv. som følge av covid-19-pandemien