Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under koronapandemien. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)  har samlet informasjon om konkrete tiltak