Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

03.03.2021

Slik vurderer kommunene eget risikonivå

Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 1. mars.


27.02.2021

Engelsk virusvariant dominerer i Oslo og Viken

Den engelske virusvarianten utgjør nå trolig mellom 50–70 prosent av alle tilfellene i Oslo, og i overkant av 50 prosent i Viken, viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet.

Les mer på FHI.no


23.02.2021

Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


22.02.2021

Webinar - midlertidig bolig og oppholdskommunens ansvar

  1. Midlertidig bolig, jf. sosialtjenesteloven §27
  2. Oppholdskommunens ansvar, jf. sosialtjenesteloven §3 

22.02.2021

Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


19.02.2021

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?


18.02.2021

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?


18.02.2021

Infoskriv nr. 1/2021 - statistikk 2020

Klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter forvaltningslovens § 36


16.02.2021

Avslutter regionale koronatiltak i Oslo og Viken

Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken som kom etter utbrudd av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene. Les mer på Regjeringen.no


Flere nyheter Få nyhetsvarsel