Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 

26.01.2021

I dag kan du få en viktig SMS om Smittestopp

Folkehelseinstituttet (FHI) sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i de 25 kommunene som har fått innført strengere tiltak de siste dagene.


24.01.2021

Strenge tiltak i flere kommuner

For å stanse utbruddet av det muterte viruset som er påvist i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra midnatt innføres strenge tiltak i 15 nye kommuner, hvorav 14 i Viken.


23.01.2021

Vurderer tiltak for flere kommuner

På et møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene i Viken og Oslo i dag, ble spørsmålet om strengere tiltak for flere kommuner drøftet. Bakgrunnen er smitteutbruddet av den britiske varianten av covid-19 i Nordre Follo.


23.01.2021

Kraftige tiltak i 10 kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.


22.01.2021

Tiltak for å bekjempe utbrudd

I forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo der den britiske varianten av covid-19 er påvist, ønsker kommunene i regionen at det blir innført strenge tiltak i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.


22.01.2021

Mutert virusvariant påvist i Nordre Follo

Nordre Follo kommune innfører nå strenge tiltak for å slå ned den britiske varianten av Covid-19 som er påvist hos to beboere på et sykehjem i kommunen. Det er også mulig spredning til en barnehage.


22.01.2021

Informasjonsskriv nr 2/2020 - ny publisering

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.


20.01.2021

Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving

I samarbeid med Statsforvalterens regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god forkunnskap om fagfeltet.


19.01.2021

Psykisk helse og rus - samhandling og pakkeforløp

Vi inviterer til digital samling den 18.2.21 om Samhandling og pakkeforløp - psykisk helse og rus.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel