Skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Statsforvalteren kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltningsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer

Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00-14:00

Telefonnummere til saksbehandlere:

22003823 Ole Hjalmar Fagerlie
22003574 Erland Ottersen
22003575 Siri Kjeldaas
69247555 Sandra Helen Alnes
69247553 Jacob Andreas Søreide

Lenker