Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Familievernkontorene åpner igjen

I første omgang får familier som trenger det, et tilbud om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regioner skal være åpne fra i dag.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 23.03.2020

Siden koronakrisa ser ut til å bli langvarig har det vært viktig å finne løsninger for å drifte tenestene.

Sikrer nødvendig mekling

Fylkesmennene behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Reglene er slik at foreldre med felles barn under 16 år må ha gjennomført mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Nå gir Bufir i gitte situasjoner fritak fra oppmøteplikten i mekling. Det sikrer at de som treng det får meklingsattest, slik at ikke søknader til Fylkesmannen og Nav stopper opp. Foreldre kan ringe familievernkontoret og få råd og veiledning. 

Du finner mer informasjon på nettsiden til Bufdir.