Utvikling av nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

I alle landets kommuner bor det spreke seniorer som representerer viktige ressurser, masse kunnskap og erfaring - og som ønsker å delta og bidra i samfunnet.

Publisert 22.04.2021

Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer kommuner til å være med på å utvikle nye løsninger for mobilisering av seniorressurser i lokalsamfunnet.

Deltakelse i prosjektet ses i sammenheng med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet.

Kommuner som er interessert i å være med kan finne mer informasjon og søknadsskjema på nettsiden til Senteret for et aldersvennlig Norge, se lenke til høyre. Søknadsfrist 1. mai 2021.