Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


21.01.2021

Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres 21. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.


20.01.2021

3852 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2020

Antall skilsmisser var 3695.


29.10.2020

Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet

Hovedtema for møtene er plan og planarbeid. Påmelding innen 5. november.


22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.


07.10.2020

Hvordan kan kommunene redusere helseforskjeller?

Helsedirektoratet vil i  samarbeid med Sunne kommune og WHOs norske nettverk arrangere et webinar og workshop onsdag 28.10.20.


22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.

 

 


03.09.2020

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Barnehager i Oslo og Viken kan fortsatt søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.


01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.


02.06.2020

I Oslo og Viken ble det gitt 386 tillatelser til askespredning i 2019

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse.


20.05.2020

I Oslo og Viken ble det i 2019 gitt 4221 separasjoner og 3617 skilsmisser

Antall søknader om separasjon fra 12. mars og frem til nå viser en minimal nedgang i forhold til samme periode i fjor.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel