Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


31.05.2021

Stor oppslutning om Matgledekorpsets første inspirasjonswebinar

Hvordan kan vi skape økt mat- og måltidsglede for eldre? Det første inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset hadde god oppslutning fra de fem pilotkommunene.


11.05.2021

Tilskudd til private kirkebygg

Med kirkebygg/forsamlingslokaler menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Søknad må sendes Barne- og familiedepartementet innen 10. juni 2021.


06.05.2021

Institusjoner i Oslo og Viken får besøk av Matgledekorpset

Fem kommuner med til sammen sju institusjoner er blitt valgt ut til å arbeide sammen med Matgledekorpset om økt mat- og måltidsglede for eldre.


03.05.2021

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

For å kunne gi god hjelp må ansatte i ulike tjenester og sektorer samarbeide.


22.04.2021

Utvikling av nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

I alle landets kommuner bor det spreke seniorer som representerer viktige ressurser, masse kunnskap og erfaring - og som ønsker å delta og bidra i samfunnet.


20.04.2021

Hva innebærer oppvekstreformen ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


20.04.2021

Hva er alternativene til vergemål ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


06.04.2021

Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet. Nettbasert konferanse onsdag 26. mai 2021 kl.10.00 - 14.00.

- Lære av hverandre - Dele med hverandre


31.03.2021

Tilskuddsmidler til "Eldre ut på middag"

Ordningen skal gjøre det mulig for kommuner, som i samarbeid med restauranter og taxinæringen, ønsker å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som vil spise sammen med andre. Embetet har fått en tildelingsramme på 9,720 millioner kroner. 


08.02.2021

Kartleggingsskjema – oppdrag Leve hele livet

Dette er en viktig kartlegging for kommuner som vil bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger innenfor helseområdet


Flere nyheter Få nyhetsvarsel