Avslutning av tilsyn om lærernormen

Tilsynene om Lærernormen er nå i sin avsluttende fase.

Publisert 24.09.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet våren 2021 tilsyn mot 191 skoler i 32 kommuner. Resultatet av undersøkelsen var at det ble sendt ut endelig tilsynsrapport med pålegg om retting ved 49 skoler i 13 kommuner. Ved de øvrige skolene var det gjennom undersøkelser sannsynliggjort at forholdet enten skyldtes feilregistreringer i Grunnskolens informasjonssystem, eller at forholdet senere var utbedret.

Vi vil i den kommende innsamlingsperioden i Grunnskolens informasjonssystem, som har telledato 1. oktober 2021, gjennomføre en kontroll av at skolene nå oppfyller lærernormen. Under innsamlingsperioden vil det også bli lagt særlig vekt på at skolene registrerer opplysninger om lærernormen på riktig måte.