Tilsyn med Moss kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Moss kommune og (Åvangen skole). Temaet for tilsynet er spesialundervisning.

Publisert 08.06.2021

Tilsynet ble gjennomført fra 22.06.2020 til 01.02.2021. Kommunen mottok foreløpig tilsynsrapport 03.11.2020. I den foreløpige rapporten avdekket vi lovbrudd på fire punkter. Kommunen har uttalt seg til foreløpig rapport innen fristen. På bakgrunn av kommunens uttalelse legger vi til grunn at kommunen har rettet alle lovbruddene i foreløpig rapport. Vi avslutter derfor tilsynet med denne rapporten.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksis Moss kommune har på dette temaet og hvilke regelbrudd de har rettet. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/