Tilsyn med Lunner kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lunner kommune. Temaet for tilsynet var særskilt språkopplæring.

Publisert 04.06.2021

Tilsynet ble gjennomført fra 3. september 2020 til 10. mai 2021. Vi har i vårt tilsyn funnet brudd på regelverket og fattet vedtak med pålegg om retting. Kommunen har sendt inn en redegjørelse og erklæring som viser at regelbruddene er rettet.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Lunner kommune har hatt på dette temaet og hvilke regelbrudd de har måttet rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/