"Hele Norge svømmer" - søk midler til svømmeopplæring!

 Sommeren står snart for døren og mange vil tilbringe den innenlands. Vi håper på sol og gode badetemperaturer. Da er det viktig å være trygg i vannet. Barnehager, kommuner og bydeler kan søke midler til svømmeopplæring fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Pixabay
Sommeren står snart for døren og mange vil tilbringe den innenlands. Vi håper på sol og gode badetemperaturer. Da er det viktig å være trygg i vannet. Barnehager, kommuner og bydeler kan søke midler til svømmeopplæring fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Pixabay

«Hele Norge svømmer» går av stabelen 5. juni og skal fremme trygg vannglede. Statsforvalteren i Oslo og Viken henger seg på, og minner om at vi fortsatt har midler igjen til svømmeopplæring.

Publisert 03.06.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken er for i år tildelt 28 981 000 kroner som skal brukes til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager og 3 050 000 kroner til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever og unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Tiltak som forebygger drukningsulykker

Sommeren står for døren og mange gleder seg nå ekstra mye til ferie og fine dager med bading og andre fritidsaktiviteter på og ved vann. Barn og unges svømmeferdigheter er viktig for at det skal være sikkert og trygt med lek og aktivitet i og ved vann. Opplæringen som tilbys barn og unge er derfor et svært viktig tiltak som kan bidra til å forebygge ulykker i badesesongen.

På grunn av korona og nedstengte svømmehaller har mange latt være å søke om tilskudd. Så langt i år er det derfor utbetalt langt færre midler til svømmeopplæring enn i 2019 og 2020. Det utbetales 1950 kroner per barnehagebarn og 1750 kroner per nyankomne minoritetsspråklige elev.

Søknadsfrist 21. august

Fristen for å søke om midler til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn
(4-6 år) i barnehagen er 21. august. Les mer på våre nettsider og søk tilskudd

- Vi oppfordrer både private og kommunale barnehager, svømmeklubber og foreninger til å søke om tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn. Barn som får tilbud om dette i barnehagen har et godt utgangspunkt for svømmeopplæringen som tilbys i skolen. Det er svært viktig å forebygge drukningsulykker blant barn og unge. Det er lett å overvurdere egne svømmeferdigheter, sier seksjonssjef Siv Lien ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Minoritetselever utsatt for ulykker i vann

Hun sier videre at hvert år er minoritetsspråklige ungdommer dessverre involvert i ulykker knyttet til vannaktiviteter.
- Vi oppfordrer derfor kommuner og bydeler til å søke om tilskudd for å tilby svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige unge, sier Lien.

Fristen for å søke om midler til svømmeopplæring for unge, nyankomne minoritetselever er forlenget til 21. august. Les mer på våre nettsider og søk tilskudd

Godt mottatt

Tilbud om midler til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehage er godt mottatt i Oslo og Viken. Skoler informerer om at de merker betydningen av svømmeopplæring i barnehage for de barna som har fått dette tilbudet der.

- Barnehagene kan bruke tilskuddet til å betale instruktører, transport til svømmehall eller, dersom de ønsker å drive svømmeundervisning ute, bruke av midlene til å investere i våtdrakter til barna. Det er en forutsetning at personalet som har undervisning har livredningskompetanse. Det er også en rekke svømmeklubber som står for opplæringen av som tilbys i barnehagene, sier Lien, og forteller at det i Oslo og Viken er flere svømmeklubber som legger ned en stor innsats for å tilby barnehager gode opplegg som er særlig tilpasset barn i aldersgruppen 4-6 år. Dyktige instruktører er viktige for å trygge barna og sikre et godt tilbud som gir barna økte ferdigheter og trygg vannglede.

Bli med på «Flytefest»!

Lørdag 5. juni inviterer NRK, Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund til «Flytefest» med «Hele Norge svømmer». Det blir en storstilt markering for å rette fokus mot trygg vannglede med direkteending fra Frognerparken og innslag fra hele landet. Les mer om «Flytefest» og «Hele Norge svømmer»