Tilsyn med Rælingen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Rælingen kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.

Publisert 25.05.2021

Tilsynet ble gjennomført fra 12. januar 2021 til 20. mai 2021. Vi har kommet fram til at Rælingen kommune har rettet bruddene på de rettslige kravene som vi avdekket i foreløpig rapport, og at kommunen har sannsynliggjort at kommunens fremtidige praksis vil oppfylle de rettslige kravene.

På bakgrunn av dette har vi ikke fattet vedtak med pålegg om retting, og avslutter tilsynet med denne rapporten.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Rælingen kommune har på dette temaet. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender:

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/