God erfaring med digitale tilsyn og kurs

- Vi har fått gode tilbakemeldinger og vi mener digitale møteformer er et godt supplement. Det erstatter likevel ikke helt kurs og seminarer i tradisjonell form. 
Vi tenker at det framover kan være rom for begge deler alt etter hva som passer best, sier Maria Kjølberg Evensen og Nina Opland ved sosial- og barnevernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken.
- Vi har fått gode tilbakemeldinger og vi mener digitale møteformer er et godt supplement. Det erstatter likevel ikke helt kurs og seminarer i tradisjonell form. Vi tenker at det framover kan være rom for begge deler alt etter hva som passer best, sier Maria Kjølberg Evensen og Nina Opland ved sosial- og barnevernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Sosial- og barnevernavdelingen har flyttet mye av virksomheten sin over på digitale plattformer. Også digitale tilsyn ved barnevernsinstitusjoner går overraskende bra.

Publisert 14.12.2020

Da Norge stengte ned i midten av mars, ble løsningen for mange å kaste seg ut i nye og ukjente digitale møteformer. Sosial- og barnevernsavdelingen har fra før av mye utadrettet virksomhet. Det har de fortsatt med på Teams!

Tilsyn på Teams

- Vi var raske med å tilrettelegge for digitale tilsyn. Ikke overraskende oppdaget vi at dette er ungdommenes kanal, og det at vi voksne har tatt den i bruk, var noe de satte pris på, sier fagleder barnevern, Nina Opland.

Hun legger til at ungdommene som bor på barneverninstitusjoner er  gode til å fortelle hvordan de har det der ute.

- Vi savner imidlertid å se dem i sitt eget miljø og i samspill med de ansatte. Det er noe som glipper når vi har møter digitalt. Så, ja takk til begge deler. Vi håper at den nye møteformen kan benyttes også framover når vi ser at den er best egnet, sier Opland.

Det er altså både fordeler og ulemper ved å gjennomføre tilsyn gjennom Teams. Det er en stor tilsynsportefølje i Oslo og Viken. Fordelene er at det er mer fleksibelt og at vi sparer reisetid.
- Vi har møter med ledelsen om dagen og har muligheten til å snakke med ungdommene på ettermiddagen, når de er ferdige på skolen. Dermed holder vi oss innenfor kontortid mest mulig, og vi får snakket med flere ungdommer, forsetter Opland.

Et supplement

- Vi vurderer at den erfaringen vi har gjort med Teams framover vil være et fast supplement til fysiske samlinger. Vi har gitt innspill til flere høringer, avholdt flere barnevernledermøter, med flere faginnlegg, og vi har prøvd ut et delingsverktøy, Padlet, der deltakere fra ulike grupperom har sendt inn svar til en felles plattform og som har dannet utgangspunkt for oppsummering. Det har fungert veldig bra og tilbakemeldingene i etterkant har vært positive, sier fagleder Maria Kjølberg Evensen.                            

Selv om det er mange fordeler med digitale møter og kurs, så er det også begrensinger.

- Barnevernledere har behov for å treffes og utveksle erfaringer. De setter pris på samtale i pauser og under middag etter seminarer. Det er det ikke mulig å få til digitalt. Vi har en jobb i en sektor med mange endringer og med mange tunge og alvorlige temaer. Det er viktig å ha et nettverk med kollegaer hvor man kan diskutere uformelt, få ideer og bruke litt humor. Digitalt blir det mye vanskeligere å ha denne uformelle dialogen. Så det er også begrensninger med den nye arbeids-, og møteformen, sier de to.

Likevel er det et mål at seksjonen etter pandemien kan fortsette å ha digitale møter og kurs, når det er mest hensiktsmessig.