Ny lov skal sikre utsatte barn bedre hjelp

Mer sømløs hjelp til barn som har et behov for et sammensatt tjenestetilbud er målet med de planlagte lovendringene som nå er ute på høring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.11.2020

Bedre samarbeid, samordning og et foreslått tilbud om barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som trenger mer enn helse- og omsorgstjenester, er de sentrale elementene i forslaget til lovendringer som nå er ute på høring.

  • Målet er å bidra til at flere barn skal få en god oppvekst,  for å komme seg gjennom skolen og ut i arbeid. De foreslått lovendringene skal bidra til nettopp det ved at kommunale tjenester kan samarbeide enda bedre, sier Une Borg Kjølseth i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I høringsuttalelsen kommenterer blant annet fylkesmannen i Oslo og Viken at det er viktig å konkretisere og inkludere Norges internasjonale forpliktelser overfor barn som trenger sammensatt hjelp. Dette er slått fast i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Ifølge artikkel 1 i denne konvensjonen er mennesker med nedsatt funksjonsevne «blant annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre».

  • Det forplikter hjelpeapparatet til å tenke bredt og til å se mange ulike behov, fortsetter Kjølseth.

Fylkesmannen gav innspill til høringen innen fristen 1. november, og man kan lese hele svaret vårt, men også informasjon om forslaget og alle de andre høringssvarene regjerningens sider.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.