Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


24.06.2022

Webinar - håndtering av innsynsbegjæringer og retting i journal


23.06.2022

Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Webinaret er i samarbeid med NAV Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Viken Fylkeskommune og Bufetat.


15.06.2022

Ny avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen

Mari Hagve (39) tiltrer i stillingen som avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen 22. august. 


07.06.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene - Oslo


18.02.2022

Tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2021

Sosial- og barnevernavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2021 gjennomført en rekke tilsyn med barnevernsinstitusjoner i fylkene, og har avdekket lovbrudd ved flere tilfeller.

 


17.02.2022, Endret 16.03.2022

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Pilotprosjekt om å øke kunnskapen om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), i perioden 2020-2024.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel