Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lag et nyhetsvarsel som passer deg.

Velg frekvens for varsling og hvilke tema du er interessert i. Skriv inn e-postadressen din, og meld deg på.

Du kan når som helst melde deg av tjenesten, ved å velge "Meld ut" som varslingsintervall. Lenke avmelding finnes i hver e-post du mottar.

Innstillinger for nyhetsvarsel