Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Publikasjoner

Faktainformasjon om Fylkesmannen i Oppland finnes på flere plattformer, bl.a. i trykt form - men også økende grad kun på nettet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2012

Oppgaver og organisering
Samfunnskontrakten 

County Governor: "For the best of all living in the county". (in english)

På nettet: Årsrapport 2015

«Har du 5 minutter?» 2016
Dette er en liten folder (pdf-format) med infografikk og kortfattet tekstinformasjon om et tema: 
ROVVILTFORVALTNING: Pr. 14. juni 2016 hadde SNO i Oppland fått inn  54 ulvemeldinger. Dette er hva de fant ut da de kontrollerte dem.
DEMENS-”BØLGEN” NÅR OSS: Demens er en sykdom som rammer den enkelte sakte, men ubønnhørlig.  Behovet for sykehjemplasser til denne gruppa øker dramatisk.
HVEM ER «UTSATTE BARN OG UNGE»? Definisjonen er uklar, presis statistikk finnes ikke. Vi vet at noen barn og unge trenger hjelp for å ha en god oppvekst og få et godt liv.  
KOMMUNEREFORM: I de fleste kommunene ble innbyggere invitert til å mene om de burde slå seg sammen med naboen(e) eller ikke. Ikke alle tok imot invitasjonen.
BYGGET VÅRT: Vi er stolte av bygget vi leier. Det imøtekommer nye arbeidsmetoder - og det har spennende miljøløsninger.  Kontoret mitt tenker!
KLIMASATS: På Harestua skole er energikostnadene halvert etter at kommunen gjorde noen grep. Nå får Norges kommuner 500 millioner for å gjøre klimatiltak.  
TAMREINFYLKET: Oppland fylke har nest størst produksjon av reinkjøtt i Norge målt i slaktevolum. Fire tamreinlag har til sammen over 10900 dyr noe som gir over 218 tonn reinskjøtt i året.
UTMARKA HAR STORE VERDIER: Oppland er Norges største utmarksbeitefylke. Dyra i Opplandsfjellet spiser gras verdsatt til 140 millioner i løpet av en sommer. Her finner du blant annet 250.000 søyer og lam og 25.000 mjølkekyr på sommerbeite.
FRA SKYTEFELT TIL NATUR:  På Dovefjell har et 165 kvadratkilometer stort område i 86 år blitt bombardert med kuler og granater. Nå ryddes opp. 600 mill. kroner er bevilget til norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt.