Ber kommunene melde inn tidsplan for bosetting av flyktninger

For å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene, ber IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosetting av flyktninger til og med august 2022. IMDi har også laget et søknadsskjema for de som bosettes privat.

Publisert 21.04.2022

Antallet bosettingsplasser og hvor raskt kommunen kan gjøre plassene tilgjengelige er helt avgjørende for rask bosetting av flyktninger.

Nå ber IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosettingen av flyktninger til og med sommeren 2022 for å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene.

Tidsplanen skal inneholde et anslag over når kommunen kan bosette det antall flyktninger kommunen kan bosette fordelt ukesvis til og med august.

Fristen for tilbakemelding er 25. april.

Målet er å få en oversikt over tilgjengelig kapasitet fordelt frem til og med august 2022.

Det ligger informasjon på IMDis nettsider om hvordan tidsplanen registreres.

Bosetting med offentlig hjelp for privatboende

Privatboende er betegnelsen på tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak.

Et stort antall ukrainere bor privat i mottaksfasen, og IMDi har derfor utviklet et nytt digitalt skjema for privatboende slik at de kan søke om å bli bosatt med offentlig hjelp. Skjemaet finnes på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Skjemaet ligger på IMDis nettsider.

Utlendingsdirektoratet understreker at det er viktig at alle privatboende som har søkt om beskyttelse sørger for at UDI og politiet kjenner til deres adresse, og at de melder fra om flytting.

De som ikke bor på asylmottak eller på akutt innkvartering, må gi adressen til politiet der de bor.

Det ligger kontaktinformasjon til politiet på UDIs nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.