Gårdsbutikkurs

Fylkesmannen har satt sammen et todelt program for gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendommer som har en etablert gårdsbutikk med faste åpningstider.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2017

Målet for tiltaket er at gårdsbutikkene i fylket skal drives mer profesjonelt slik at foretaket får bedre lønnsomhet og at en større andel av verdiskapingen skjer lokalt.

Butikken vil få besøk i løpet av august av en butikkfaglig konsulent. Butikken vil bli evaluert både i forhold til dagens drift og med fokus på de muligheter som finnes. Det vil bli en kartlegging av ulike aspekter med butikken, både eksponering, framvisning og markedstiltak.

Som en oppfølging av befaringen blir det et lunsj-lunsj seminar i Bodø der det arbeides videre med de kartleggingene som er gjort i butikkene og det vil også bli fokus på ulike butikkfaglige tema. Tidspunkt for seminaret er 23.-24. oktober 2017.

Vi vil gjerne at det deltar to stykker fra hver gårdbutikk, husk at begge må melde seg på.

Det er begrenset antall plasser i tiltaket og hvis interessen blir større enn antall plasser vil Fylkesmannen foreta en utvelging blant de påmeldte som oppfyller kriteriene for målgruppa. Rett etter påmeldingsfristen er gått ut vil alle som har meldt seg på bli kontaktet.

Tiltaket gjennomføres under forutsetning av at endelig finansiering kommer på plass og at det blir mange nok påmeldte. 

Mer informasjon finner dere i det vedlagte produktarket.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.