Ny nasjonal strategi for urbant landbruk

Bodø økologiske besøkshage. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland
Bodø økologiske besøkshage. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Regjeringen lanserte i februar en ny nasjonal strategi for urbant landbruk i Norge. Strategien kalt Dyrk byer og tettsteder, skal legge til rette for mer urbant landbruk i byer, bynære strøk og tettsteder. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.03.2021

Urbant landbruk skaper møteplasser

I forbindelse med lanseringen av strategien sa landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, at "Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis. Urbant landbruk skaper også viktige møteplasser for folk i alle aldre og fra ulike kulturer. Det er verdifullt for blant annet integrering av innvandrere, arbeidstrening for personer untenfor arbeidslivet, og utdanning og opplæring av barna våre". 

Tre innsatsområder

Strategien Dyrk byer og tettsteder har tre ulike innsatsområder som skal bidra til å skape mer urbant landbruk. Disse er: 

1. Bærekraftig by- og stedsutvikling

2. Økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon

3. Økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling

I strategien som du finner lenke til i denne saken, kan du lese mer om tiltakene tilhørende disse innsatsområdene.

En tverrfaglig strategi

Strategien er utarbeidet som et tverrfalig samarbeid mellom ulike departementer. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet strategien i samarbeid med kommunal og moderniseringsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, klima- og miljødepartmentet, kunnskapsdepartementet, og arbeids- og sosialdepartementet. Andre bidragsytere har vært Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, næringsliv, statsforvalterne, kommuner, forskningsmiljøer,  og en rekke organisasjoner. 

Nasjonal nettside for urbant landbruk

Norges Vel har etablert og drifter den nasjonale nettsiden for urbant landbruk i Norge. Nettsiden samler bransjen og skal bidra til å utveksle informasjon og ideer. Per i dag er byene Oslo, Bergen og Trondheim presentert på nettsiden, men Statsforvalteren i Nordland jobber for at også Bodø skal bli en del av denne siden. Dette gjøres som en del av Bodø kommunes prosjekt om urbant landbruk som gjennomføres nå. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Om urbant landbruk

Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk. Det urbane landbruket kan være kommersielt, i form av mer tradisjonelt landbruk og hagebruk, andelslandbruk, takfarmer, kombinert landbasert fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon, dyrking i høyden f.eks. i tomme industribygg, eller birøkt. Urbant landbruk kan også være dyrking i parsellhager, skolehager, takhager, felleshager, private hager, pallekarmer og på balkonger.