Tilskudd ved produksjonssvikt

Dato:
16. september 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene i Nordland
Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Vi inviterer til fagsamling via teams, om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

Publisert 09.05.2022

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Vi legger ut mer informasjon og påmeldingsskjema i august.

Dato:
16. september 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene i Nordland