Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Søknadsfrist:
10. april 2018
Målgruppe:
Siidaandelsinnehavere og tamreinlag
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Siidandelsinnehavere og tamreinlag

Formålet med tilskuddet er å bidra til en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

Les forskriften for informasjon om krav til søknaden. Søknad sendes til Fylkesmannen innen 10.april.

På grunn av store problemer med Landbruksdirektoratets digitale system i forbindelse med melding om reindrift for driftsåret 2016/2017, må søknad for driftsåret 2017/2018 leveres på papir. Se lenke i høyre marg for skjema og veileder hos Landbruksdirektoratet.

Publisert 15.12.2017
Søknadsfrist:
10. april 2018
Målgruppe:
Siidaandelsinnehavere og tamreinlag
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Siidandelsinnehavere og tamreinlag