Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sluttrapport - Arbeidsgruppen for økt avvirkning

Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket reduseres, og dette svekker skogindustriens konkurranseevne. En arbeidsgruppe ledet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, står bak et initiativ hvor målet er å øke avvirkningen i fylket.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.11.2012