Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens årsrapport 2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har også i år lagt fram en "populærutgave" av årsrapporten. Hele årsrapporten for 2013 er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2014

I den vedlagte rapporten er store deler av kapittel 1. og 2 av den elektroniske årsrapporten gjengitt. Til høyre i bildet finner du også link til den elektroniske utgaven.  

I den elektroniske rapporten finner du en detaljert rapportering av embetets gjøremål for 2013.