Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har omlag 130 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Steinkjer. Embetet ledes av fylkesmann Inge Ryan. Oppgaveløsingen er delt i sju ulike fagavdelinger:

 

  • Landbruksavdelingen
  • Miljøvernavdelingen
  • Oppvekst- og utdanningsavdelingen
  • Reindriftsavdelingen
  • Sosial-, helse- og barnevernavdelingen
  • Kommunalavdeling
  • Administrasjonsavdeling

Organisasjonskart

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2012