Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen skal hjelpe kommunene til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.09.2014

 - Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” setter dette kommunene i stand til å starte arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De nettbaserte verktøyene er nå lansert.

Løsningen gir oversikt over befolkningsutvikling og -sammensetning, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tall for næringsammensetning og pendling i hver enkeltkommune og i den sammenslåtte kommunenen. Samtidig med nettverktøyet lanseres også veilederen Veien til en ny kommune, samt et nytt rundskriv om Inndelingslova.

- Dette gir kommunene muligheten til å få informasjonen de trenger og verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen, sier Sanner.

Ny veileder
Veilederen "Veien til en ny kommune" vil støtte opp under nettløsningen NY KOMMUNE og gi råd og tips om hvordan man kan gjennomføre en god prosess. Den gir blant annet tips til hvordan diskusjoner og dialog bør legges opp, hvordan kommunen kan involvere innbyggere, egne medarbeidere og næringslivet og gir råd om hva som er fornuftig å gjøre for å sikre samspill og samarbeid med involverte nabokommuner.