Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Invitasjon til fagdag om sosialtjenesteloven § 20a - aktivitetsplikt

Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag inviterer til fagdager om aktivitetsplikten for unge under 30 år.  Fagdag 4.mai er felles for begge fylkene, og vi oppfordrer til deltagelse både fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2017

Målgruppe for opplæringen er alle ansatte som skal forvalte aktivitetsplikten, samt ledere og andre i kommunene med behov for kunnskap. 

Aktivitetsplikten for unge under 30 år gjelder fra 1.1.17. Mange kommuner har allerede innført en form for aktivitetsplikt, eller er i gang med å bruke den. For at fagdagen skal bli best mulig ber vi om at kommunene opparbeider seg erfaringer fra arbeidet før Fylkesmennene gjennomfører sine fagdager. 

Foreløpig tema for fagdagen er:

  • Plikt til å stille vilkår om aktivitet
  • Saksbehandlingsregler ved vilkårsstillelse  
  • Vilkår til vilkår
  • Unntak fra plikt til å stille vilkår om aktivitet
  • Brudd på vilkår
  • Andre vilkår

Fagdagene gjennomføres som plenumsforelesing, summeoppgaver og med mulighet for å stille spørsmål. Som forberedelse til fagdagen ber vi om at kommunene sender inn sine erfaringer og evt problemstillinger som ønskes tatt opp. Innsendte problemstillinger og spørsmål vil bli prioritert besvart på fagdagen.

Praktisk informasjon

  • Kurset er kostnadsfritt for deltagere fra NAV og kommunene.
  • Reiseutgifter dekkes av det enkelte kontor. For deltagere med lang reisevei kan Fylkesmannen dekke overnatting. Gi beskjed ved påmelding eller ta kontakt med Hanne Øksnes eller Grethe Lindseth.
  • Spørsmål til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan rettes Grethe Lindseth på grethe.lindseth@fylkesmannen.no eller telefon 73 19 91 82 / 402 11 574
  • Spørsmål til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan rettes Hanne Øksnes på epost fmnthok@fylkesmannen.no eller telefon 74 16 80 98

Påmelding via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin kurs og konferansekalender - se lenke til høyre.