Gåve og forskot på arv

Enkelte vergehavarar kan ønskjer å dele ut gåver eller forskot på arv til familien sin. Dette kan særleg vere aktuelt dersom dei har selt fast eigedom eller fått fast plass ved ein helseinstitusjon.

Her finn du informasjon om i kva tilfelle verja må søkje Statsforvaltaren om godkjenning til å dele ut forskot på arv og gåve på vegner av den han eller ho er verje for, korleis verja søkjer, saksgang for behandling av søknaden og kva kriterium Statsforvaltaren legg til grunn ved vurdering av søknader om forskot på arv og gåve.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.