Gode grep for godt folkehelsearbeid

Kva er viktige føresetnader for å vareta folkehelseoppdraget og korleis kan styresmaktene støtte opp under arbeidet lokalt?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2019

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har på oppdrag frå Helsedirektoratet skrive eit notat der dei på bakgrunn av eksisterande kunnskap drøftar følgjande spørsmål:

  • «Gitt kjennetegn ved kommuneorganisasjonen og forventninger til kommuners folkehelsearbeid (særlig §§ 1,4,5,6 og 7 i folkehelseloven) – hva er sentrale betingelser for å oppfylle folkehelseoppdraget»
  • Hva er anbefalinger til Helsedirektoratet/statlige myndigheter når det gjelder videre understøttelse av kommunalt folkehelsearbeid?»

Innleiingsvis er det ei skildring av folkehelseoppdraget og kjenneteikn ved kommunane. Deretter følgjer ei omtale av kompetanse og kapasitet for å vareta oppdraget og status i det systematiske folkehelsearbeidet, spesielt integrering av folkehelse i plan, sosiale skilnader i helse, folkehelse og fortetting og nærmiljø og sosial kapital.

Det tverretatlege samarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt og samhandlingskompetanse er viktig. Behovet for å kapasitet og kompetanse på planlegging og folkehelse kjem tydeleg fram. NIBR drøftar rolla til folkehelsekoordinator og om det er på tide med kompetansehevingstiltak for planleggjarar.

Rapporten ligg under fana "Lenkjer".

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.