Kompetanseløft 2025 skal bidra til fagleg sterke tenester

Kompetanseløft 2025 skal sikre at den kommunale helse- og omsorgstenesta og den fylkeskommunale tannhelsetenesta har tilstrekkeleg og kompetent bemanning.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2021

Kompetanseløft 2025 er etterfølgjaren til Kompetanseløft 2025, og er viktig i Leve heile livet-arbeidet.

Planen inneheld fire strategiske område med mange tiltak: Rekruttere, halde på og utvikle personell, brukarmedverknad, tenesteutvikling og tverrfagleg samarbeid, kommunal sektor som forskingsaktør, fagutviklings- og opplæringsarena samt leiing, samhandling og planlegging.

3. juni arrangerer vi webinar om planen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.