BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20211115T235900 DTSTAMP:20210622T195022Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20211115T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt UID:a3a83fc2-54a2-42ca-af74-d566cdcffc1f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Alle samiske elevar har rett til o pplæ\;ring i samisk\, uavhengig av kor dei bur i landet. Elevane vel sjø\;lv kven av dei tre samiske språ\;ka (nordsamisk\, lulesa misk eller sø\;rsamisk) dei ø\;nskjer opplæ\;ring i. Sku leeigar har det overordna ansvaret for at elevane sine rettar til samisk opplæ\;ring blir oppfylte.

Lenkje: https://www. statsforvalteren.no/nn/vestfold-og-telemark/tilskot/2021/11/tilskot-til-s amiskopplaring-utanfor-samiske-distrikt/
Ansvarleg: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgrupp e: Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele land et.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR