Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022

Regionalt næringsprogram for landbruket er utarbeidet for perioden 2019–2022 for det nye fylket Vestfold og Telemark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.03.2019

Dokumentet gir en kort innføring i status for landbruket med tilhørende næringer i regionen. Det viktigste formålet med det regionale næringsprogrammet er å peke på muligheter og sette mål for videre utvikling og satsing. Det regionale næringsprogrammet har en medfølgende handlingsplan som utarbeides årlig. Handlingsplanen peker på konkrete strategier og tiltak for å nå målene i det regionale næringsprogrammet. Det er valgt å ha årlige handlingsplaner for å kunne være så presise og fleksible som mulig.

Næringsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannsembetene, fylkeskommunene, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket. Og har vært til politisk behandling i både Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.