Digital oppstartkonferanse for "Robust småskala grønt"

17. september 12-13.30 kan du få høyre meir om kva for problem og moglegheiter småskala produsentar møter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.08.2021

Resultat frå Nibio- undersøking blir presentert. Konferansen er starten på eit treårig prosjekt for å lyfte småskala grønt over heile landet. Målet er å skapa eit nasjonalt nettverk som kan samla alle som dyrkar og er interesserte i slik produksjon og sjå til at dei får høg kunnskap om produksjon og sal.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.