Oppdatert kommunestatistikk for jordbruksproduksjon og kornavlingar

Endring i tal føretak og areal i Vestfold og Telemark frå 2001 til 2020. Kjelde: Landbruksdirektoratet – Søknad om produksjonstilskott
Endring i tal føretak og areal i Vestfold og Telemark frå 2001 til 2020. Kjelde: Landbruksdirektoratet – Søknad om produksjonstilskott

Er du interessert i sjå utviklinga i jordbruksproduksjon og kornavlingar i kommunen din eller fylket ditt dei siste 20 åra? 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.01.2021

Til høgre på nettsida "Jordbruk" finn du lenke til to Excel filer «Kornavlingar» og «Jordbruksproduksjon» med mange figurar og tabellar med tal for ulike produksjonar, verdiskaping, kornavlingar i tonn, areal og kg/dekar mm.

Presentasjonane er oppdatert med nye fylke og kommunar gjeldande frå 2020. Du kan derfor finne data for dei nye fylka og kommunane tilbake til tidleg på 2000-talet.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.